Obchodní podmínky

Používáním webové aplikace tutorka.cz potvrzuješ, že jsi četl a souhlasíš s Obchodními podmínkami (dále jen OP) a způsobem zpracování a ochrany osobních údajů. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny uživatele webové aplikace tutorka.cz

1. Úvodní ustanovení

 1. Inzertní server tutorka.cz, dále jen "tutorka.cz" nebo "portál", poskytuje online prostor pro zverejnení a vyhledání nabídky a poptávky doučování mezi Lektorem a Studentem, dále jen "Uživatel", resp. "Uživatelé".
 2. Portál je provozován spolecností Red Roof s.r.o, se sídlem Pavla Beneše 750/8, Letňany 199 00, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 187479/MSPH, IČO: 24194298, dále jen "Provozovatel".
 3. Kontakt na provozovatele: podpora@tutorka.cz; +420 703 591 111.
 4. Provozovatel vydává tyto Všeobecné podmínky používání (dále jen "Podmínky"), které popisují práva a povinnosti Provozovatele, a také práva a povinnosti Uživatelu pri využívání služeb poskytovaných portálem.
 5. Podmínky jsou závazné pro všechny Uživatele.
Uživatelem portálu muže být jak fyzická osoba, tak podnikatelský subjekt:
 1. V případě, že je uživatel podnikatelský subjekt tzn. "Podnikatel", řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami obchodním zákoníkem v platném znění.
 2. Pro účely těchto Podmínek mají vymezené pojmy následující význam:
  Student je fyzická osoba bez ohledu na věk, která má zájem o doučování a prostřednictvím portálu hledá Lektora.
  Lektor je fyzická osoba bez ohledu na věk, která má zájem doučovat jiné osoby v určitém předmětu či dovednosti a nabízí služby doučování za předem dohodnutou odměnu.
  Uživatel je společné označení pro studenty a lektory, kteří využívají služby portálu.
  • Uživatel "Spotřebitel" je fyzická osoba, která využívá služeb portálu pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti, tzn. služby portálu nevyužívá k provádění podnikatelské činnosti.
  • Uživatel "Podnikatel" je fyzická nebo právnická osoba, která služby portálu využívá k provádění své podnikatelské činnosti.
  Služby jsou všechny služby, které Provozovatel poskytuje prostřednictvím portálu.

2. Podmínky využívání služeb portálu pro Uživatele

 1. Bez registrace (a vytvoření profilu) si uživatel nemůže na portálu zveřejnit inzerát nebo reagovat na zveřejněný inzerát.
 2. Počet vložených inzerátu na jednoho Uživatele není limitován.
 3. Lektor vytváří inzerát pro každý předmět, který doučuje samostatně.
 4. Student si podle kritérii vyhledávání najde na portálu inzerát Lektora a osloví ho přímo z detailu inzerátu. Lektorovi bude následně e-mailem odeslán kontaktní formulář s osobními údaji Studenta. Student souhlasí, že odesláním kontaktního formuláře do e-mailu Lektora mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, e-mail) zprostředkované lektorovi.
 5. Na profil Lektora se Student může podívat kliknutím na odkaz, který je umístěn v každém inzerátu Lektora. Odkaz směřuje přímo do profilu Lektora.
 6. Vložený inzerát bude bezplatně zverejněn po dobu 2 měsíců. Po této době bude inzerát automaticky uložen do archivu jako neaktivní a autoroviinzerátu se automaticky odešle e-mail o deaktivaci inzerátu.
 7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám ve svém profilu.
 8. Uživatel si je vědom, že inzerát bude formulovat jasně, stručně, slušně, nebude používat mnoho vykřičníků a otazníků - působí to rušivě.
 9. Uživatelé portálu mají zakázáno:
  • uvádět nepravdivé, zavádějící, urážlivé nebo klamavé informace o jiné osobě;
  • používat vulgarismy nebo slovní spojení či znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu se společenskou morálkou a etikou;
  • propagovat násilí a podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, jazyka, rasy, barvy pleti, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině;
  • propagovat válku nebo jiné kruté a nelidské jednání;
  • propagovat alkohol, alkoholismus, kouření a užívání omamných látek;
  • ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých, a narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav;
  • šířit nebo propagovat pornografii;
  • propagovat politickou stranu nebo její představitele;
  • propagovat vlastní webovou stránku a kontaktní údaje;
  • používat tutorka.cz způsobem, který by ho mohl poškodit, měnit vizuální podobu, zasahovat do kódu stránky nebo přetížit tento web.
 10. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat uživateli e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách, které portál nabízí.
 11. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

2.1. Vytvoření profilu a registrace Lektora

 1. Lektor má právo používat pouze jeden uživatelský účet a vystupovat tak na portálu pouze pod jednou identitou (jméno, příjmení, e-mail).
 2. Vyplněním registračních údajů nebo zvolením možnosti registrace přes Facebook a udělením výslovného souhlasu (zaškrtnutím políčka):
  • Souhlasím se Všeobecnými podmínkami používání“ a
  • Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností na tutorka.cz“ a
  • Potvrzuji, že jsem osoba starší 16 let“ dává Lektor bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami a zpracováním osobních údajů.V případě, že Lektor souhlas podle predchozi věty neudělí, není oprávněn portál využívat a dokončení registrace mu nebude umožněno. Po registraci je lektorem odeslán aktivační email, který musí Lektor potvrdit, čímž se registrace úspěšně dokončí.
 3. Lektor bere na vědomí, že vytvoření profilu a registrace na portálu je podmíněna umístěním profilové fotografie. Fotografie obličeje musí umožňovat identifikaciosoby. Lektor bere na vědomí, že na své fotografii nesmí uvádět své kontaktní údaje ani jiným způsobem odkazovat na své alternativní způsoby kontaktování mimo portál. Fotografie nesmí obsahovat logo, vodoznak nebo identifikaci hodnocení. Nevhodnou fotografii, fotografii špatné kvality či fotografii, která nesplňuje požadovaná kritéria, je Provozovatel oprávněn odmítnout.
 4. Lektor si muže na svém účtu nastavit ochranu soukromí tak, aby se jeho profil a fotografie neindexovali do výsledku vyhledávačů jako např. Google Seznam, Bing, Yahoo.
 5. V případe, že se Lektor rozhodne svůj účet zrušit, stačí když ve svém profilu vybere možnost “Zrušit účet”. Po zadání důvodu zrušení uživatelského účtu bude účet automaticky zrušen. Zrušením uživatelského účtu není vyloučena možnost opětovné registrace.

2.2. Vytvoření profilu a registrace Studenta

 1. Student má právo používat pouze jeden uživatelský účet a vystupovat tak na portálu pouze pod jednou identitou (jméno, příjmení, e-mail).
 2. Vyplněním registračních údajů nebo zvolením možnosti registrace přes Facebook a udělení výslovného souhlasu (zaškrtnutím políčka):
  • Souhlasím se Všeobecnými podmínkami používání“ a
  • Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností na tutorka.cz“ a
  • Potvrzuji, že jsem osoba starší 16 let“, Student uděluje svůj bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami a zpracováním osobních údajů. V případě, že Student souhlas podle předchozí věty neudělí, není oprávněn portál využívat a dokončení registrace mu nebude umožněno. Po registraci je Studentovi odeslán aktivační e-mail, který musí Student potvrdit, čímž se registrace úspěšně dokončí.
 3. V případě, že se Student rozhodne zrušit svou registraci, stačí když v svém profilu (v nastavení své registrace) vybere možnost Zrušit účet. Po zadání důvodu zrušení uživatelského účtu, bude účet automaticky zrušen. Zrušením uživatelského účtu není vyloučena možnost opětovné registrace.

2.3. Odměna pro Lektora za doučování

 1. Student si s Lektorem dohodne výši odměny za doučování, zpravidla je odměna určená sazbou za jednu hodinu doučování.
 2. Student si s Lektorem zároveň dohodnou způsob úhrady odměny. Nejčastěji to bývá platba v hotovosti nebo platba na účet Lektora. Platbu je možné provést také pomocí kreditů nakoupených na našem webu. Úhrada je možná online přes platební bránu. Jde o pohodlný a bezpečný způsob bezhotovostní platby. Tato platební metoda je zdarma. Pro ověření držitele karty u jeho vydavatelské banky přímo během transakce, využíváme bezpečnostní protokol 3-D Secure podporovaný karetními asociacemi. Toto řešení snižuje riziko reklamací platební transakce ze strany uživatele. Veškeré údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a tutorka.cz k nim nemám přístup, ani je nikde neukládá.
 3. Odměna za doučování je splatná po odučených hodiny resp. v souladu se storno podmínkami dohodnutými mezi Lektorem a Studentem.
 4. Storno podmínky mohou být dle dohody Studenta a Lektora určeny jako:
  • přísné - jestliže Student zrušil hodinu méně než 24 hod. před jejím začátkem nebo se Student nedostaví na hodinu, Lektor má nárok na náhradu ve výši 100% dohodnuté odměny; nebo
  • mírné - jestliže Student zrušil hodinu méně než 24 hod. před jejím začátkem nebo se Student nedostaví na hodinu, Lektor má nárok na náhradu ve výši 50% sjednané odměny;
  • flexibilní - hodiny může Student zrušit kdykoliv bez sankce.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za splnění daňových povinností a jiných zákonem stanovených povinností Lektora, především získání příslušných povolení k podnikání, podání daňových přiznání a odvedení daně, vystavení faktur apod.

3. Odpovědnost Provozovatele

 1. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi Uživatelem hledajícím doučování (Student) a Uživatelem nabízejícím doučování (Lektor), a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, dodání a zaplacení nabízeného doučování.
  • Provozovatel negarantuje Uživatelům nalezení vhodné osoby na doučování a neodpovídá za výsledek, kvalitu a úroveň doučování.
  • Provozovatel neodpovídá za komunikaci mezi Uživateli.
  • V případě, že má Student výhrady ke kvalitě poskytnuté služby (k doučování), musí ji adresovat danému lektor.
 2. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených na portálu a neposkytuje žádnou záruku při jejich případném šíření.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu a také nenese odpovědnost za případné proniknutí do systému třetími osobami a získání tak osobních dat Uživatele.
 4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám přímo nebo nepřímo vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb portálu. Neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb portálu.

4. Oprávnění Provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, všeobecnými podmínkami inzerce portálu nebo dobrými mravy.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit / zablokovat profil Uživatele pokud uživatel porušil některou z těchto Podmínek.
 3. Provozovatel má právo, a to i bez předchozího oznámení, upravovat, měnit nebo inovovat služby portálu.
 4. Provozovatel má také právo bez jakéhokoli předchozího upozornění kdykoli provést technickou odstávku portálu.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, pokud tyto změny budou vyžádány změnou právních předpisů, technickými možnostmi Provozovatele nebo jinými okolnostmi, které vyplynou z potřeb Provozovatele.

5. Notifikace

 1. Pro efektivní fungování portálu je nezbytné Uživatele informovat prostřednictvím tzv. oznámení. Notifikaci posíláme na e-mail Uživatele.
  1. Lektorovi posíláme
   1. registrační e-mail (dokončení registrace potvrzením doručení našeho registračního mailu),
   2. notifikaci o dění na portálu (informace o zlepšeních nebo nových službách),
   3. notifikaci o novém požadavku na doučování od Studenta.
  2. Studentovi posíláme
   1. registrační e-mail (dokončení registrace potvrzením doručení našeho registračního e-mailu),
   2. a notifikaci o odeslání požadavku lektora na doučování.

6. Reklamace / Odstoupení od smlouvy

 1. Jako Uživatel (spotřebitel) máte ze zákona možnost odstoupit od smlovy do 14 dní po jejím uzavření bez udání důvodu.
 2. V případě, že si budete přát odstoupit od smlouvy/registrace napište nám na e-mail info@tutorka.cz, se svým jménem a příjmením, datum zakoupení produktu či služby a číslem bankovního účtu, na který Vám máme vrátit peníze.
 3. Odstoupit od smlouvy máte právo také písemně v sídle provozovatele na adrese Red Roof s.r.o, Pavla Beneše 750/8, 199 00 Praha 9, Česká republika.
 4. V případě odstoupení od smlouvy se zavazujeme do 14 dnů vrátit peníze na účet. Písemné potvrzení o dokončeném procesu reklamace a následném vrácení peněz Vám pošleme na e-mail.
 5. Reklamaci není možné uplatnit, jestliže od uzavření smlouvy uběhlo 15 a více dní.

7. Řešení sporů

 1. Jakékoli spory budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou.
 2. V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, Spotřebitel má právo obrátit se na Provozovatele se žádostí o nápravu. Pokud Provozovatel na žádost Spotřebitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Spotřebitelem, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení dle zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů.Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Provozovatelem je Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.
 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

8. Záverečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2020.
 2. V případě, že dojde ke změně Podmínek, Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze Podmínek. Uživatel je oprávněn se kdykoli seznámit s aktuálním zněním Podmínek na portálu. Pokud Uživatel pokračuje v užívání služeb portálu po nabytí účinnosti techto zmen, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.